U LAGANOM HODU I HLADU KOLOVOZA…

Odmjereni kolovoški hod marijanskih blagdana potiče nas, ali i dotiče na blagi način, bez obzira šibale nas jesenske kiše ljetnih mjeseci i „pržilo“ sunce očekivanom i primjerenijom ljetnom snagom….
Gospa od anđela, Gospa snježna, Velika Gospa, Gospa Kraljica. Napunit će naše duše, mi ćemo rado pohoditi Majčina svetišta.
Majka nas čuva i prati u našem životnom hodu. Stalno je aktualna materijalna i duhovna oskudica, kriza i potreba. Ponude duhovne i materijalne naravi, također su i prave i krive.

Pogubne su one koje nas udaljuju od crkve,mističnog Tijela Kristova, jer time smo udaljeni i od Boga i od Majke Božje.
Nude se različiti krivovjerni duhovni sadržaji. Zanos - a u teološkoj temeljnoj nepoučenosti ne može imati dobre učinke po naš duhovni život.
Za razne knjige ili filmove reći će naivni i lakovjerni – pa duhovni su!
Kakvi bi drugo i bili? I sam zli duh je duhovan! Njegove varke i mamci su i materijalni te ništa manje i rjeđe duhovni.
Veličanstvena slika Žene kojoj je mjesec pod nogama, davno smo naučili označava njezinu pobjedu (i) nad krivim učenjima i poganstvima koja se opet u naše vrijeme vraćaju novom snagom i zavodljivošću.
Reći će sveti Ivan Pavao II.: »Otkad je nazaretska djevojka izgovorila svoj 'fiat - neka mi bude', njezino djevičansko, a istovremeno i majčinsko srce, pod osobitim djelovanjem Duha Svetoga, stalno slijedi djelo svoga Sina i okreće se svima onima koje je Krist prigrlio i neprekidno prigrljuje u svojoj neiscrpnoj ljubavi« (Enciklika Redemptor hominis, 22).
Ne treba nam nikakve ljubavi van njegove, neće nas utješiti i obodriti nikakvo ljudsko djelo koje nije nastalo u njihovoj ljubavi.
Sveti mučenik Polikarp uputio je Bogu kad je već bio vezan i spreman za lomaču između ostalog i ove riječi: ...Bio ja danas među njima pred tebe primljen kao pretila i ugodna žrtva, onako kako si ti, Bože istiniti kome je svaka laž strana, unaprijed odredio i objavio i izvršio. Iznad svega te stoga hvalim, blagoslivljam i slavim po tvome vječnom i nebeskom Velikom Svećeniku i ljubljenome Sinu Isusu Kristu, po kome neka je slava tebi skupa s njime i s Duhom Svetim, sada i u buduće vijeke. Amen.«
Dio duhovnih problema s kojima se susrećemo u duhovnom radu proizlazi i iz neprihvaćanja istine ili iz podilaženja diktaturi relativizma, tamo gdje nikakvog relativizma ne može biti.
Nebeska Majka vodi nas Istini, svome Sinu, našem Spasitelju.
Riječ Božja je jedrina vjere, hrana duši, čisto i nepresušno vrelo duhovnog života uči Crkva. (usp. DV 21) U ugodi ljetnog hlada možda je prigoda i za zapitati se - što je moje duhovno štivo? Sveto Pismo, provjerena mudrost svetaca ili površni retci plitkih, iako naizgled i dubokih ljudi? Živim li od riječi: Govor je Zaručnikov sladak i sav je od ljupkosti, ( Pj, 5,16) ili?
(vlč. Zvonimir Badurina-Dudić)