GENERALNA KUĆA U RIMU
Unione Romana dell'Ordine di S Orsola
Casa Generalizia
Via Nomentana 236
00162 Roma
e-mail: sgorosu@ursulines-ur.org
tel.: 06 86 22 181
0771 599 148 ( Fondi)
Fax: 06 860 2769

PROVINCIJALAT SS. URŠULINKI
Vončinina 1/1
10 000 Zagreb
tel. i fax: 0/1 46 74 520
e-mail: ursulinke.provincijalat@gmail.com

 


URŠULINSKI SAMOSTAN ZAGREB
Vlaška 75
10000 ZAGREB
tel: 0916009448
e-mail:

 

Dječji vrtić »Sv. Anđela Merici«
Vlaška 75, 10000 Zagreb
tel. 0916009448
e-mail:dv.sveta.angela.merici@gmail.com
Ravnateljica: s. Blaženka Divić

 

URŠULINSKI SAMOSTAN NOVI ZAGREB
Barčev trg 9
10 000 ZAGREB
tel: 01/66 74 740


URŠULINSKI SAMOSTAN SLAVONSKI BROD
Horvatova 22
35 000 SLAVONSKI BROD
tel: 035/445 460
e-mail: ursulinke.slavonskibrod@gmail.com


URŠULINSKI SAMOSTAN ZENICA
Štrosmajerava 17
72000 ZENICA BiH
tel: 00 387/32/462-105
e-mail:ursulinke_zenica@net.hr

 

URŠULINSKI SAMOSTAN VARAŽDIN
Uršulinska 3
42000 Varaždin
tel. 042/211-808

e-mail: ursulinke.varazdin@gmail.com


Dječji vrtić »Sv. Uršula«
Uršulinska 1, 42000 VARAŽDIN
tel.: 042/403 550
e-mail:
dv.sv.ursula@gmail.com

Ravnateljica: Jagoda Barbir

Katolička osnovna škola Svete Uršule
Uršulinska 1
42 000 Varaždin
Ravnateljica škole s. Mihaela Ankica Dumbović
Tajništvo: tel. 042/200-437
fax. 042/200-920
e-mail adresa: ured@os-svete-ursule.skole.hrWEB UREDNIŠTVO:
s. Damjana Mihaela Barbarić
damjana@ursulinke.hr
mob. 092/254-1-778

»Gradimo novu civilizaciju-civilizaciju ljubavi.« Pavao VI