Osjećaš da te Bog poziva u našu redovničku zajednicu? Ukoliko vidiš da ovi koraci odgovaraju onome što osjećaš u sebi, radosno te primamo u našu zajednicu. Naša formacija  traje niz godina:

Kandidatura traje dovoljno dugo da bi se upoznala solidnost zvanja i da bi se i sama djevojka i Red, koliko je to moguće, uvjerili da li njezino zvanje odgovara uršulinskoj karizmi.

Postulat (koji traje od 6 mjeseci do 2 godine) razdoblje je u kojem postulantica sudjeluje u životu, molitvi i apostolatu redovnica da vidi odgovara li uršulinski život pozivu koji joj Bog upućuje i njezinim apostolskim sklonostima. To je vrijeme u kojem se  i zajednica i djevojka uvjeravaju da li ona ima čvrstu vjeru, ispravno prosuđivanje, značaj prikladan za zajednički život i dobro zdavlje.

Cilj postulata  je sljedeći:
•    Dati osobi, uz dostatno vrijeme, prigodu da započne s upoznavanjem Instituta, a članicama Instituta mogućnost da je upoznaju,
•    Zajednički razlučivati je li uršulinski život odgovara Božjem pozivu njoj i njezinim apostolskim sklonostima ,
•    Rast u ljudskoj zrelosti te, uz temeljnu formaciju, rast u vjeri.


U novicijatu (2 godine) sistematski se uvodi u redovnički život i stječe se iskustvo o načinu života u Institutu te se oblikuje njegovim duhom. Kroz to vrijeme molitva ima prvorazredno mjesto, a »30-dnevne duhovne vježbe pomažu novakinji da stekne iskustvo produljene molitve i duh rasuđivanja, da produbi svoju spoznaju i ljubav prema Isusu Kristu, da provjeri i učvrsti svoju želju da ga slijedi u uršulinskom životu« (Konstitucije 118.).
Odlukom generalne glavarice m. Cecilie Wang od 21. 10. 2012. započeo je internacionalni novicijat u Rimu u Generalnoj kući. Učiteljica novakinja je s. Anka Kongelnik, Slovenka.

Vrijeme privremenih zavjeta traje 5 godina, a zatim se polažu doživotni zavjeti. »Junioristica prema svojim sposobnostima stječe potrebno znanje i kvalifikacije, produbljuje vjersku, ljudsku i stručnu formaciju, da bi potpunije odgovorila Božjem pozivu i učinkovitije radila na djelu Otkupljenja« (Kon. 127. i 131.). Sudjeluje u životu zajednice, uči kako sjdiniti život kontemplacije i akcije. To sjedinjavanje zahtijeva uspostavljanje ravnoteže između vremena posvećenog molitvi, studiju, apostolskim aktivnostima i zajedničkom životu. U tom će joj traženju pomoći razgovor s odgojiteljicom.

Treća probacija, po prilici 10 do 15  godina nakon privremenih zavjeta, jest »intenzivno vrijeme redovničkog i apostolskog života«; tu se »svaka još više ukorjenjuje u ljubavi prema Crkvi i duhu Instituta, a ponovne 30-dnevne duhovne vježbe omogućuju još snažnije usmjerenje života prema Bogu« (Kon. 138.). Treća probacija se redovito događa u internacionalnoj zajednici u Rimu na jednom od dva službena jezika Instituta: francuski ili engleski.

Trajna formacija zauzima prvo mjesto u našem uršulinskom životu. Ona obuhvaća sav naš život i svaka je sa svoje strane odgovorna da napreduje na ljudskom i redovničkom planu, na slavu Božju i na službu braći. Na taj način odgovaramo na poziv sv. Anđele da ustrajemo i napredujemo u zvanju na koje nas je Bog pozvao i tako 'Vodimo novi život!'