Krajem 20 st. devedesetih godina u Zagrebu je s. Bogoljuba Cifrek započela apostolski rad s grupom majki i žena koje su se prozvale »Prijateljice sv. AnÄ‘ele«. Njihovo se druženje temeljilo na Spisima sv. AnÄ‘ele, koji su nastali u 16. st. ali svojom svježinom duha govore i danas, napose u savjetima o odgoju i odnosima.Danas u Hrvatskoj »Prijateljice sv. AnÄ‘ele« postoje osim u Zagrebu, još u Varaždinu i Rovinju. Sve je više djevojaka, žena i majki koje žele sudjelovati u karizmi sv. AnÄ‘ele i njezin duh čovječnosti prenositi us voje obitelji i radna mjesta.

Osnivajući Družbu sv. Uršule 1535. godine u Bresci (Italija), sv. AnÄ‘ela Merici ostavlja svojim kćerima SPISE kao životne smjernice. Spisi su sastavljeni od tri djela: »Pravila« koja su namijenjena djevojkama koje ulaze u Družbu, »Spomena« namijenjenih »kolonelama« ili glavaricama i odgojiteljicama mladih članica, te »Ostavština« za brešanske gospoÄ‘e ili »matrone«,  koje nisu bile članice Družbe, ali su dobile zadatak da predstavljaju Družbu pred civilnim i vjerskim vlastima i jamče za nju.
Dugogodišnji evangelizatorski rad s djecom, mladima i odraslima pokazao nam je koliko je sv. AnÄ‘ela i danas suvremena i privlačna svim generacijama i staležima. Godinama se tako u više uršulinskih zajednica u Hrvatskoj okupljaju skupine odraslih imenom »Prijatelji i prijateljice sv. AnÄ‘ele« s ciljem da dublje upoznaju svoju vjeru u svjetlu savjeta sv. AnÄ‘ele i unose njen duh u obitelji i drugdje gdje žive i rade. O iskustvu AnÄ‘eline blizine oni svjedoče: »Mirnoća sv. AnÄ‘ele i njeni savjeti – strpljivost, ljubav i traženje Boga u najtežim situacijama uvijek su mojoj obitelji vraćali izgubljeni mir i zadovoljstvo. A upravo sv. AnÄ‘ela i nakon toliko godina daje u svojim Spisima odgovor kako sebi i svojoj djeci pokazati Božji put.« (S. J., Gračani-Zagreb)
»Sv. AnÄ‘ela je postala moja iskrena tješiteljica i prijateljica. Darovala mi je snage da izdržim sve teške trenutke upućujući me na Gospodina – moju jedinu nadu; naučila me strpljivosti i otvorenosti. Njene savjete ugraÄ‘ujem u odgoj svoje djece.« (S. M., Varaždin)
»Crpeći snagu u AnÄ‘elinu životu, želim skupiti dovoljno čvrste vjere i hrabre odlučnosti kako bi mogla odgovoriti na poziv ljubavi kao što je to činila i sv. AnÄ‘ela. Što je više upoznajem, više mi znači u mom duhovnom životu.« (J. S., Rovinj)

Prijateljice sv. Anđele