STIHA BODI ČOVEK SAKI

STIHA BODI ČOVEK SAKI

Stiha bodi, čovek vsaki,
stišaj, smiri, serce svoje,
misli tvoje naj čkomiju.
Došel bu nam Božji Sin,
naš Spasitel, Gospodin!

Našu kožu je oblekel
da bi nam v vsem sličen bil.
Tak nas nežno On gledi,
serce išče i veli: »Stiha budi čovek muoj,
došel sem ti ja, Buog tvuoj!«

 

 

Stiha bodi, čovek vsaki,
ljubav Božja te gledi!
nežna je kak lehko perce,
hoće samo tvoje serce!

Stiha bodi. čovek vsaki,
Bog se spustil dole k nam!
Svetlo bu nam v serce del,
saku kmicu sebi zel!

Stiha bodi, čovek vsaki!

S. Bogoljuba Cifrek, Božić, 2011.