Recite mi, anđeli (p. Didier Rimaund, SJ)

Pogledajte, anđeli i recite,
jesu li sve stvari na svom mjestu
i jesam li sve dobro pripremio:
je li došlo vrijeme milosti?

    Da, Gospodine, sve je spremno!

Jeste li našli naredbu cara Augusta,
registar u vijećnici Betlehema,
gostinjac,
i jaslice sa strane,
pastire koji čuvaju stada,
zvijezdu za kraljeve s Istoka
koji dolaze sa zlatom i tamjanom u svojim prtljagama?
I mladu ženu imenom Marija?

I mladu ženu imenom Marija?

    Da, Gospodine, sve je spremno!
    Ali, tu je i vrt maslina koje se sade u tajnosti.
    Hoćeš li nam reći ZAŠTO?


Jeste li našli dvije grlice za drugi dan u veljači,
put za bijeg u Egipat,
gradić Nazaret u Galileji,
stolarsku radionicu,
stolara,
cestu koja se penje prema Jeruzalemu
pismoznance u Hramu?
I mladu ženu imenom Marija?

    Da, Gospodine, sve je spremno!
    Ali, tu je i trideset srebrnjaka koji se broje u tajnosti!
    Hoćeš li nam reći ZAŠTO?


Recite mi, anđeli,
jeste li našli rijeku Jordan gdje Krstitelj čeka,
pustinju gdje se Sotona skriva,
sinagogu s knjigama proroka Izaije,
barke, mreže,
dvanaestoricu spremnih sve napustiti,
brdo za navještaj blaženstava?
I mladu ženu imenom Marija?

    Da, Gospodine, sve je spremno!
    Ali, tu je i bijela luđačka košulja koja se tka u tajnosti.
    Hoćeš li nam reći ZAŠTO?


Jeste li našli šest kamenih posuda za svadbu u Kani,
Jakovljev zdenac i vijenac na njegovoj ogradi,
zelenu travu na brežuljku,
dječaka s pet kruhova i dvije ribice,
prosjaka slijepog od rođenja,
kuću Lazara iz Betanije?
I mladu ženu imenom Marija?

    Da, Gospodine, sve je spremno!
    Ali, tu su i četiri željezna čavla koji se kuju u tajnosti!
    Hoćeš li nam reći ZAŠTO?


Recite mi, anđeli, jeste li našli palmine grane,
haljine,
magaricu i uz nju privezano magare,
čovjeka s krčagom vode na vratima grada,
blagovalište prostro na katu,
pregaču roba i posudu s vodom,
čašu i kruh sa stola posljednje Pashe?
I mladu ženu imenom Marija?

Da, Gospodine, sve je spremno!
    Ali, tu su i dvije drvene grede koje se ukrštavaju u tajnosti.
    Hoćeš li nam reći ZAŠTO?


Ako ste našli maslinski vrt,
trideset srebrnjaka,
bijelu luđačku košulju,
četiri željezna čavla,
dvije drvene grede pripremane u tajnosti,
reći ću vam ZAŠTO:

Nije li potrebno da Bog znade plakati?
Nije li potrebno da Bog znade trpjeti?
Nije li potrebno da Bog znade umirati?

NIJE LI SVE TO POTREBNO, JER
JA SAM LJUBAV....?!