Kako se čuva ljubav?

Majka i dječak šetaju plažom… U jednom trenutku dječak upita: »Mama, kako se čuva ljubav?«
Mama ga pogleda i odgovori: »Uzmi malo pijeska i stisni šaku…«
Dječak stisne šaku i što je više stiskao, to je više pijeska curilo iz nje…
»Ali mama, pijesak mi bježi….!!!!«

»Znam, a sada otvori potpuno šaku…«
Dječak posluša, ali u to zapuhne vjetar i odnese sav pijesak s dlana…
»Ni ovako ne uspijevam zadržati pijesak…!!!«
Na to majka, sa smiješkom na licu, reče:
»Sada uzmi opet malo pijeska u ruku i drži dlan kao da je u obliku žlice, dovoljno zatvoren da ga sačuvaš i dovoljno otvoren da bude slobodan…«
Dječak učini kako mu je rečeno i pijesak mu ostane na dlanu, zaštićen od vjetra i slobodan da ne klizi kroz prste…
»Eto… tako se čuva ljubav…«