Svetkovina sv. Anđele u Zagrebu-Gračani

Proslava je bila 

26. 01. u Zagrebu-Gračani u 18h u župnoj crkvi »Sv. Mihaela« misno slavlje predvodio fra Nikola Barun, provincijal franjevaca trećoredaca.

Kako je bilo, pogledajte...

Zima, hladan vjetar puše, ali vjerne štovatelje sv. Anđele ne može niša spriječiti da dođu na sv. Misu u njezinu čast.
Priprema za blagdan, naizgled ista kao i svake godine, ali došle su nove prijateljice, novi župljani kako bi čuli što im poručuje svetica čija je slika u našoj crkvi.
Ujedinjeni u molitvi krunice kroz devet dana usrdno smo molili sv. Anđelu da isprosi kod Gospodina ozdravljenje naše s. Anđelke. Molili smo i litanije Anđelina života, iza kojih su slijedile meditacije koje je napisala s. Bogoljuba. Prolazimo kroz Anđelinu molitvu – »Gospodine prosvijetli  tmine moga srca i daj mi milost da mogu biti svjedokom tvoje ljubavi i dobrote prema svakom čovjeku.« Zatim kroz Ostavštine... i svatko od nas nastoji upiti i zapamtiti poruku, savjet koji je potreban baš sada u našem životu da bismo bolje nasljedovali Krista.     
Naš župnik fra Mirko Kraj je pozvao novoizabranog franjevačkog provincijala fra Nikolu Baruna da predvodi svečano misno slavlje, a svojim dolaskom nas je obradovala i provincijalka s. Jasna.

Na početku mise, mladi naše župe izveli su zanimljivi nevidljivi igrokaz iz sakristije – izravno uključenje u Katolički radio u emisiju Svetac dana i intervju sa sv. Anđelom. Kako ih nismo vidjeli, imali smo osjećaj da je to stvarno. U propovjedi se fra Nikola sjetio svojih početaka na župi i svih sestara koje su, živeći karizmu sv. Anđele. usrdno njemu, tada mladom, pomagale u radu i životu župe. Djeca su na kraju mise izvela još jedan kratki recital sa sv. Anđelom i poslije blagoslova i pjesme nastavili smo druženje , uz čaj i kolače, u našoj vjeronaučnoj dvorani koju su Mali misionari uredili za proslavu. Na panou su, uz sliku sv. Anđele, stajala srca s njihovim imenima i crteže na kojima svetica grli s ljubavlju sve malene. Tako je u radosti i veselju prošla još jedna proslava blagdana sv. Anđele.
(Sanja i Josipa)

Kako se slavilo?