Oproštaj uršulinki u Gračanima

OPROŠTAJ  ŽUPE SV. MIHAELA ARK. – GRAČANI, SA SESTRAMA URŠULINKAMA:
U nedjelju 30. listopada 2016., kako se približavalo 11 sati, crkva se sve više punila župljanima, a na mjesto određeno za pjevače došli su tamburaši iz »Podgorca« i svečano uz pratnju svojih velikih glazbala započeli skladnim melodijama ulaznu pjesmu. Uz s. Jasnu Lučić, misi je prisustvovala i s. Elvira Krišto, kao dugogodišnja »Gračanka«, koja će nastaviti voditi »Prijateljice sv. Anđele«. Misu je predvodio P. Nikola Barun, provincijal, a koncelebrirao je P. Jurica Galić, kapelan, odnosno, upravitelj župe kroz vrijeme župnikove bolesti.

U ime župe i u ime »Prijateljice sv. Anđele« uršulinkama je zahvalila gospođa Nada Fofić. Naglasila je požrtvovnost sestara za vrijeme Dječjeg vrtića, kao i u sakristiji, kod držanja vjeronauka, te naglasila i njihov velik doprinos za otvaranje župe sv. Mihaela u Gračanima. Nakon njezinog govora ostale Prijateljice su darivale sestre : Veliko licitarsko srce sa likom sv. Anđele dobila je s. Jasna. S. Mirjam je dobila buket narančastih ruža, s. Elvira veliku mozaik-sliku sa isječcima osoba koje su radile u Gračanima, a s. Irena je također dobila sliku koja prikazuje naš rad u Gračanima. Sa svoje strane P. Nikola se zahvalio sestrama za dugogodišnji rad, okruglo 45 godina, u Gračanima. Posebno se spomenuo već pokojnih sestara koje su zaorale duboke brazde u dušama. S. Jasna Lučić, se najprije svima zahvalila svim župljanima za pomoć i suradnju, a posebno svim fratrima trećorecima za suradnju i spremnost da se uvijek u svemu usuglase s mišljenjima i inicijativama sestara.