Uz paljenje adventskih svijeća 2013. g.

Paljenje adventskih svijeća

(01. 12. 2013.)
Čitač: Božanska Riječi, rođena
Iz krila Oca vječnoga,
Što rodi se od Djevice
Kad vrijeme bî da spasiš svijet.
Pjevamo: Kyrie eleison (Taize)
Rasvijetli naše pameti,
Zapali srca ljubavlju
Da tašt užitak ostave,
Nebeske slasti okuse.
Pjevamo: Christe eleison (Taize)
Ne pusti da nas vitlaju
Oluje tamnog plamenja,
Već daj nam Boga gledati
I rajsku slast uživati.
Pjevamo: Kyrie eleison (Taize)
(tišina i paljenje svijeće)

(08. 12. 2013.)

ÄŒitač: Kad imô svijet je propasti
Od prijevara sotoninih,
Gospode, Ti sam si, dirnut ljubavlju,
Lijek postô bolesnicima.
Pjevamo: Kyrie eleison (Taize)
Da grijeh nam opći okaješ,
Izišô na križ gorki si
Iz Djevičina svetišta
Ko bijelo janje žrtveno.
Pjevamo: Christe eleison (Taize)
ÄŒuj molbu našu, Gospode,
Ti Suče suda strašnoga:
Dušmani ljuti nasrću,
Oružaj puk svoj milošÄ‡u!
Pjevamo: Kyrie eleison (Taize)
(tišina i paljenje svijeće)


(15. 12. 2013.)


Čitač: Čuj, jasni glas odjekuje,
u tami nas opominje:
oda sna sad se trgnite,
s nebesa Isus dolazi.
Pjevamo: Kyrie eleison (Taize)
Nek duh se diže klonuli,
nek praha više ne grli,
U visu nova zvijezda sja,
od rana da nas ozdravlja.
Pjevamo: Christe eleison (Taize)
Bog nam šalje Jaganjca,
da briše naše dugove;
Svi skupa sad sa suzama,
za oproštenje molimo.
Pjevamo: Kyrie eleison (Taize)
(tišina i paljenje svijeće)

(22. 12. 2013.)

Čitač:

Ti, Sine jednak Ocu svom,
Obuci tijelo čovječje
I slabost tijela našega
Opasuj snagom božanskom!
Pjevamo: Kyrie eleison (Taize)
Kad iznovice dođe on,
i strahom zemlju napuni,
Nek ne kazni nas grešnike,
nek pomiluje blago nas.
Pjevamo: Christe eleison (Taize)
Za tvojim licem čeznemo,
O Kriste, Kralju, Bože naš
Da pjesmu tebi pjevamo
U blaženome gledanju.
Pjevamo: Kyrie eleison (Taize)
(tišina i paljenje svijeće)