Druga adventska svijeća: IVAN KRSTITELJ

♫»Rosite nebesa odozgor, oblaci daždite Pravednika, neka se rastvori zemlja, da procvjeta Spasiteljem!« ♫ (usp. Iz 45,8)

Druga adventska svijeća: IVAN KRSTITELJ
»Pripravite put Gospodinu! Poravnite mu staze!« (Mk 1,3) Tako je vikao onaj koji je bio odjeven u devinu dlaku, a skakavci i divlji med bili mu hranom. I mnoštvo ga je slušalo i poželjelo krst obraćenja.

Paleći drugu adventsku svijeću molimo te, pomozi nam, da ovaj tjedan više pazimo na svoje ponašanje i svoje riječi kako bismo jedni drugima bili znak i izazov u tom pripravljanju puta za tebe, Gospodine Isuse, koji nam dolaziš…
(Priredila s. Damjana, uršulinka)