Hrvatice u novicijatu u Rimu

Naše dvije postulantice Silvija i Nikolina pripremaju se za novicijat u Rimu od kraja listopada 2013. g. Pratimo ih molitvom i tražimo od Gospodina potrebne im milosti, kao i nova zvanja u cijeloj Europi.

Posjet Austriji
Posjet Austriji
Posjt Austriji