Logo Generalnog kapitula 2013. g. u Rimu

LOGO KAPITULA 2013.

Plavo-zeleni tonovi pozadine
- Upućuju na nebo i more.
- U Starom zavjetu more često aludira na kontrastne sile, na snagu zla.
- Ovo je naša ljudskost .
Tri  plava vala
- Valovi podsjećaju na ikone koje predstavljaju Isusovo krštenje. Dozivaju u pamet krštenje po kojem smo uronjeni u trojstveni život.
- Ti valovi idu izvan okvira, oni se probijaju kroz našu čovječnost i nadilaze je: život u Bogu, Kristova pobjeda nad silama zla izvlači nas iz nas samih da nadilazimo prepreke i riskiramo u nepoznato kako bismo išli u dubinu, prema drugima.
Lađa
- Predstavlja Crkvu, koja je nošena, potpomognuta, vođena valovima krsnog života.
- To je Petrova lađa na kojoj se Crkva i dalje kreće naprijed, baca mreže kako bi "lovila ne ribu, nego osobe".
- Ona je crvene, liturgijske boje koja označava ljubav, mučeništvo, dar Duha, apostole.
- Nema jedra, samo je jarbol u obliku križa: Kristova milost je dovoljna.
Krist je naš vođa; a on nam je sam podrška, pouzdanje, naše utočište.

-Križ je:
o    vitak i savijen: Božja slabost je ušla u našu ljudskost; Krist je preuzeo na sebe sve naše grijehe.
o    visok i bijel: snaga uskrsnuća dominira nad stvaranjem, bijelo svjetlo uskrsloga Gospodina obavija brod i ribe.
Ribe
- Stilizirane su: podsjećaju na simbol "Ichtus" ("riba", što predstavlja vodu krštenja), znak prvih kršćana koji pripadaju Kristu Spasitelju .
- Ima ih tri i bijele su: ukazuju na život u izobilju u trojstvenom Bogu, a ulov ribe na jezero dan nakon uskrsnuća.
Sunce
- Žuta boja upućuje na Krista, "naše Mlado Sunce": njegovo svjetlo prosvjetljuje, zapaljuje, vodi život Crkve.
- Krug se savršeno uklapa u oblik lađe; lađa je intimno sjedinjena s Bogom koji je Jedan i Zajedništvo.
- Obrubljen je crvenim prstenom, iste je boje kao lađa koja predstavlja Crkvu: simbolizira žarku ljubav muke, Euharistije i života darovanog za novi Savez. Crkva prima i živi od ove žarke Kristove ljubavi.
U središtu kruga, na udubljenju vala i lađe mjesto je za svakoga od nas i za sve nas zajedno. U srcu Crkve, suobličeni Kristu snagom naše krsne posvete, pozvani smo na rizik Ljubavi i zajedništva, da "izvezemo na pučinu“ (Lk 5,4) i odvažno i s nadom prihvatimo budućnost!