Duhovna obnova za Prijateljice sv. Anđele

DUHOVNA OBNOVA ZA PRIJATELJICE SVETE ANĐELE

VARAŽDIN, 11. – 13. ožujka 2016.
Tema: MILOSRDNI KAO OTAC
Voditeljica: S. GABRIJELA HRGIĆ
PETAK, 11.ožujka:  18.00 - dolazak u Varaždin - smještaj, večera
          20.00 – početak duhovne obnove
SUBOTA, 12. ožujka: predavanje, vrijeme za osobni rad i molitvu, rad u skupinama, klanjanje, sveta misa …
NEDJELJA, 13. ožujka: sveta misa, završno predavanje, plenum, svršetak duhovne obnove nakon ručka
Cijena po osobi: 300,00 kn
Prijaviti se voditeljicama Prijateljica sv. AnÄ‘ele do 01. ožujka 2016.