Hodočašće u Bresciu

DESENZANO  –  BRESCIA  -  PADOVA
Tragom sv. AnÄ‘ele uz 480. obljetnicu utemeljenja Reda i 475. njezine smrti 
10. do 12. travnja 2015.

Put:  Slavonski Brod - Zagreb – Ljubljana  – Trst – Venecija –  Padova - Desenzano – Brescia.  Dakle: Zagreb– Brescia oko 600 km.

SUBOTA, 11. travnja:

*6.00 h - Zajednička Jutarnja u autobusu i doručak iz torbe (ponijeti sa sobom)
*Oko 7.00 h dolazak u Desenzano: Grezze, kuća gdje je AnÄ‘ela Merici živjela do 1516. g.; nova župna crkva sv. AnÄ‘ele; posjet župnoj crkvi sv. Marije Magdalene (Duomo, tj. glavna crkva grada, ne mora biti katedrala), gdje je AnÄ‘ela krštena, s kapelom sv. AnÄ‘ele iz 1774./84. te oltar s njezinom slikom. Djela Andree Celestija, Gian-Battiste Tiepola, Jacopa Negrettija (Palme MlaÄ‘ega), Pietra Rizieri Calcinardija, G. B. Cignarolija. Sakristija.
Razgled grada uz Gardsko jezero: kip sv. AnÄ‘ele, Zaštitnice grada, iz 1772., rad Antonija Callegarija, stara luka, svjetionik, rodna kuća sv. AnÄ‘ele podno Castella.
*11.00 h – pokret za Mericianum,  mjesto viÄ‘enja u  Brudazzu
Ručak iz torbe (ponijeti sa sobom)
*12.30 h: Odlazak za Bresciu; smještaj
*14.30 h: posjet Svetištu sv. AnÄ‘ele s njezinim neraspadnutim tijelom, kripta, sobica sv. AnÄ‘ele, molitva i osobna pobožnost kod sarkofaga
*16.00 h: Sv. misa u Svetištu (vlč. kapelan iz Sl. Broda)
*17.00 h: katedrala Marijina Uznesenja (3. kupola u Italiji po veličini, nakon Sv. Petra u Rimu i Firenze); Rotonda (stara katedrala) iz 11. st. na temeljima rimskih termi iz 5./6. st.); Sv. Klement, „Morettov hram“
*19.00 h: večera
*19.30 h: Anđelina večer, druženje
*21.00 h: kratka zajednička molitva u kapeli (završetak dana)
NEDJELJA, 12. travnja:
    *7.00 h: doručak (prije spremiti stvari)
    *8.00 h:  Sv. misa u Svetištu, posjet muzeju uz Svetište 
    *10.30 h: molitva kod sv. AnÄ‘ele (celebracija odlaska)
    *11.30 h: odlazak za Padovu
     Na putu ćemo negdje stati: ručak iz torbe (ponijeti sa sobom)
     U Padovi: posjet svetištu sv. Leopolda Mandića (tu nas ostave i vozači    čekaju na parkiralištu!); svetište sv. Antuna.
*16.30 h: pokret iz Padove
Adresa: Casa St Angela, Martinengo da Barco 4; BRESCIA; Madre Maria Teresa Pezzotti; 030/47-230.