HOĆEŠ LI BITI MOJA?

Ljubavlju si zapalio moje srce,
iznenadio si moje djetinjstvo!
Hoću, učini me svojom,
da svi koje dušom dodirnem
budu Tvoji dragocjeni, Tvoji spašeni,
jer su Krvlju Tvojom oprani,
Krstom preporođeni.
Ti ćeš govoriti meni, a ja njima.
Duhom ću Tvojim gorjeti da ih zapalim za tebe,
ljubavi Očeva, Isuse Kriste.

Predat ću prostranstva duše svoje Duhu Svetome
da me vodi, da me jača, da mi pokazuje put!
Da mi u tami bude svjetlo,
u nesigurnosti jakost, a u nemoći snaga.
Da mi "golu" dušu čuva podno križa,
da mi u sumnji bude jasnoća, a u žalosti radost.

Moja blaga ljubavi, kad me lišavaš svega
budi mi blizu da ne malakšem,
nego da se izgubim u Tebi
koji si mi više od svega na svijetu.
Svu svoju nemoć i svu svoju krhkost
dajem za Tvoju ljubav
jer to je jedino što imam.
Odgoji moje srce da čuje
Tvoje želje i Tvoje zapovijedi.
Daj mi srce veliko i jako,
daj mi snagu nepokolebljivu i vjeru ustrajnu
za djelo koje si za mene izabrao.

„Hoćeš li biti moja!?“
Hoću, Isuse, ali mi daj glas poput groma silan
da se čuje do nakraj svijeta,
da me čuju sva srca gluha.
Daj mi glas poput groma
da viknem svim narodima
kako si dostojan, kako si velik,
kako si vrijedan ljubavi i klanjanja.
Daj mi snagu uvjerljivosti
da svima kažem čime su spašeni,
da im pokažem dragocjenost
Tvoje prolivene Krvi
u kojoj smo okupani i koja nas opravdava.

Hoću biti Tvoja!
Spremna sam slijediti
poziv Tvoga Božanskog Srca.
Učini me novom, jer Ti si uvijek nov.
Želim biti Tvoja, ljubiti Te
svaki dan sve više i jače,
kao da te nikada ranije nisam ljubila.
I dok ulazim u novo
daj da uđem u ljubav
kroza Te, Isuse,
koji si vrata
u život svete Ljubavi.

s. Bogoljuba Cifrek, OSU