Krajem 20 st. devedesetih godina u Zagrebu je s. Bogoljuba Cifrek započela apostolski rad s grupom majki i žena koje su se prozvale »Prijateljice sv. Anđele«. Njihovo se druženje temeljilo na Spisima sv. Anđele, koji su nastali u 16. st. ali svojom svježinom duha govore i danas, napose u savjetima o odgoju i odnosima.Danas u Hrvatskoj »Prijateljice sv. Anđele« postoje osim u Zagrebu, još u Varaždinu i Rovinju. Sve je više djevojaka, žena i majki koje žele sudjelovati u karizmi sv. Anđele i njezin duh čovječnosti prenositi us voje obitelji i radna mjesta.

Osnivajući Družbu sv. Uršule 1535. godine u Bresci (Italija), sv. Anđela Merici ostavlja svojim kćerima SPISE kao životne smjernice. Spisi su sastavljeni od tri djela: »Pravila« koja su namijenjena djevojkama koje ulaze u Družbu, »Spomena« namijenjenih »kolonelama« ili glavaricama i odgojiteljicama mladih članica, te »Ostavština« za brešanske gospođe ili »matrone«,  koje nisu bile članice Družbe, ali su dobile zadatak da predstavljaju Družbu pred civilnim i vjerskim vlastima i jamče za nju.
Dugogodišnji evangelizatorski rad s djecom, mladima i odraslima pokazao nam je koliko je sv. Anđela i danas suvremena i privlačna svim generacijama i staležima. Godinama se tako u više uršulinskih zajednica u Hrvatskoj okupljaju skupine odraslih imenom »Prijatelji i prijateljice sv. Anđele« s ciljem da dublje upoznaju svoju vjeru u svjetlu savjeta sv. Anđele i unose njen duh u obitelji i drugdje gdje žive i rade. O iskustvu Anđeline blizine oni svjedoče: »Mirnoća sv. Anđele i njeni savjeti – strpljivost, ljubav i traženje Boga u najtežim situacijama uvijek su mojoj obitelji vraćali izgubljeni mir i zadovoljstvo. A upravo sv. Anđela i nakon toliko godina daje u svojim Spisima odgovor kako sebi i svojoj djeci pokazati Božji put.« (S. J., Gračani-Zagreb)
»Sv. Anđela je postala moja iskrena tješiteljica i prijateljica. Darovala mi je snage da izdržim sve teške trenutke upućujući me na Gospodina – moju jedinu nadu; naučila me strpljivosti i otvorenosti. Njene savjete ugrađujem u odgoj svoje djece.« (S. M., Varaždin)
»Crpeći snagu u Anđelinu životu, želim skupiti dovoljno čvrste vjere i hrabre odlučnosti kako bi mogla odgovoriti na poziv ljubavi kao što je to činila i sv. Anđela. Što je više upoznajem, više mi znači u mom duhovnom životu.« (J. S., Rovinj)

Prijateljice sv. Anđele