KAKO JE LIJEPO IMATI ČISTO SRCE... srce bez sjenke zavisti i zlonamjernosti, sumnjičenja i nesloge, srce slobodno od svakog zlog nagnuća i zlovolje...

Imati srce puno vjere i nade i ljubavi, uljudno i razborito... srce iz kojeg izviru riječi, djela i ponašanje koje je uvijek na izgradnju onih oko nas...

ŽELIŠ LI TAKVO SRCE KOJE GORI LJUBAVLJU i koje je spremno radije umrijeti nego okaljati taj posvećeni dragulj djevičanstva?

Svjestan si da to nije lako, zato moli za pomoć: BDMariju, sv. Mihaela i svece...

Posveta Srcu Marijinu
Ja ___________________________________________ posvećujem se danas, _________ Srcu Marijinu.

Obvezujem se da ću:
1. svakodnevno moliti za čistoću svojih misli, riječi i djela;
2. čuvati svoje tijelo kao dragocjeni 'hram Duha Svetoga';
3. redovito primati sakramente ispovijedi i pričesti.

O, Gospođo moja, o, Majko moja, tebi se sasvim prikazujem. Da ti se pokažem odanim/odanom, posvećujem ti svoje oči, svoja usta, svoje srce: upravo svega/svu sebe. Kad sam, dakle, sav/sva tvoj/a, o premila Majko, čuvaj me i brani kao stvar i svojinu svoju.
Amen. Zdravo Marijo… (1x ili deseticu ili cijelu krunicu)

LITANIJE KRVI KRISTOVOJ

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče, nebeski Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,


Krvi Krista, Jedinorođenoga Sina Vječnog Oca, spasi nas!
Krvi Krista, utjelovljene Riječi Božje, (ponavlja se: spasi nas!)
Krvi Kristova, novoga i vječnog Zavjeta,
Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla,
Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala,
Krvi Kristova, ispod trnove krune prokapala,
Krvi Kristova, na križu prolivena,
Krvi Kristova, cijeno našeg spasenja,
Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja,
Krvi Kristova, u Euharistiji okrjepo i čišÄ‡enje duša,
Krvi Kristova, rijeko milosrđa,
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova,
Krvi Kristova, snago mučenika,
Krvi Kristova, jakosti priznavalaca,
Krvi Kristova, koja raÄ‘aš djevice,
Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u pogibli,
Krvi Kristova, okrjepo umornih,
Krvi Kristova, u plaču utjeho,
Krvi Kristova, nado pokornika,
Krvi Kristova, utjeho umirućih,
Krvi Kristova, mire i milino srdaca,
Krvi Kristova, jamstvo vječnoga života,
Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz čistilišta,
Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se.

R. Otkupio si nas Gospodine Krvlju svojom.

O. I postadosmo kraljevstvo Boga našega.

Pomolimo se.
Oče, koji si po Krvi svoga Jedinorođenca otkupio svijet,
uzdrži u nama djelo svoga milosrđa, da bi sjedinjeni s Isusom,
posrednikom Novog saveza, postizali plodove svoga otkupljenja.
Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

 

LITANIJE U ÄŒAST SV. MIHAELU

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.
Sveti Mihaele arkanđele, mače Božji, moli za nas!
Sveti Mihaele arkanđele, vođo anđela,
Sveti Mihaele arkanÄ‘ele, nepobjedivi duše,
Sveti Mihaele arkanđele, oboružan snagom Božjom,
Sveti Mihaele arkanđele, branitelju Božji,
Sveti Mihaele arkanđele, pobjedniče nad Luciferom,
Sveti Mihaele arkanđele, moćan protiv svih đavola,
Sveti Mihaele arkanđele, moćan protiv svakog zla,
Sveti Mihaele arkanđele, moćan protiv čarobnjaka,
Sveti Mihaele arkanÄ‘ele, u našim nevoljama,
Sveti Mihaele arkanÄ‘ele, u našim bolestima,
Sveti Mihaele arkanđele, u ratovima među obiteljima i narodima,
Sveti Mihaele arkanđele, u borbama za obranu Crkve,
Sveti Mihaele arkanđele, u nutarnjim borbama protiv napasti,
Sveti Mihaele arkanÄ‘ele, u našim traženjima pravoga duhovnoga puta,
Sveti Mihaele arkanÄ‘ele, u našim čežnjama da vršimo volju Božju,
Sveti Mihaele arkanÄ‘ele, u našim zazivanjima za vodstvo Duha Svetoga,
Od zasjeda Ä‘avolskih, oslobodi nas, Gospodine.
Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, koji si nam dao arkanÄ‘ela Mihaela za zaštitnika i branitelja, daj da po našim molitvama budemo sačuvani od svakoga zla i paklenoga ognja te da se u našem svakidašnjem životu u potpunosti ostvaruje samo Tvoja volja. To te molimo po Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
 
Čin posvete sv. Mihaelu arhanđelu

Plemeniti kneže svih anÄ‘eoskih korova i cijenjeni voÄ‘o vojske Gospodnje, gorljivi ljubitelju slave Gospodnje i strahu pobunjenih anÄ‘ela, sv. Mihaele ArhanÄ‘ele, želeći biti u broju tvojih štovatelja, danas ti se u potpunosti predajem. Stavljam sebe samoga, svoj posao, svoju obitelj, prijatelje i sve što mi pripada pod tvoju budnu zaštitu. To što nudim vrlo je malo, buduću da sam ja jadni grešnik ali, molim te ti nagradi ljubav moga srca. Sjeti se, da sam od danas pod tvojom budnom zaštitom, te moraš biti uza me cijeloga moga života. Pribavi mi oproštenje mojih brojnih i teških grijeha, daj da od srca ljubim svoga Boga i dragog spasitelja Isusa, moju dragu majku Mariju, sve ljude i moju braću koji su ljubljeni od Oca a otkupljeni od Sina. Isprosi mi milosti koje su mi potrebne da bih zaslužio krunu slave. Brani me uvijek od neprijatelja moje duše a posebno u zadnjem trenutku mojega života. DoÄ‘i tada, slavni ArhanÄ‘ele, pomozi mi u borbi i odagnaj daleko od mene u ponor pakla onog oholog palog anÄ‘ela kojeg si pobijedio u nebeskoj borbi. Predstavi me tada, pred prijestoljem Božjim da bih mogao, s tobom sv. Mihaele i sa svim anÄ‘elima, pjevati hvalu, čast i slavu u vijeke vjekova. Amen