Kako poučava naša »najmlađa«...

Kako poučava naša »najmlađa«... 93 godišnjakinja! s. Gertruda...
Prava kći naše svete Majke Anđele Merici!!!